Lepinguline tootmine

Pakutavad teenused:

Lepingulise tootmise korraldamine:

  • toote raskusastmele vastava tootmisviisi valimine;
  • seeriatootmise ja prototüüpide valmistamise tagamine;
  • täiskomplektne tarnimine käimasoleva projekti raames;
  • logistika tagamine;
  • programmi salvestamine mikrokontrollerile;
  • toodete testimine;
  • valmistatavate toodete häälestamine.